Andrew Ware

Proffil / Profile

 

Andrew Ware
Enw:
Andrew Ware
Teitl swydd:
Rheolwr Datblygu Gwella Gwasanaethau a
Sefydliad:
1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella, Iechyd Cyhoeddus Cymru
Dull cyswllt:
e-bost; ffôn; wyneb yn wyneb
Cyfeiriad e-bost:
Andrew.Ware@wales.nhs.uk
Profiad Gwella Ansawdd:
Hyfforddiant gwella ansawdd; llif cleifion; Dull Strwythuredig o Ddatrys Problemau (SBPS / A3); Economeg / Newid Ymddygiadol; Fframwaith Cynefin; Sensemaking
Meysydd y GIG:
Gofal heb ei drefnu, Gofal Sylfaenol ac Eilaidd; Radioleg; Rhwydweithiau Strôc ac Arloesedd Clinigol
Teithio:
Cymru Gyfan
Name:
Andrew Ware
Job title:
Service Improvement and Development Manager
Organisation:
1000 Lives Improvement Service, Public Health Wales
Method of contact:
email; phone; in-person
Email address:
Andrew.Ware@wales.nhs.uk
Experience with QI:
Quality improvement training; patient flow; Structured Based Problem Solving (SBPS / A3); Behavioural Economics / Change; Cynefin framework; Sensemaking
Areas of NHS application:
Unscheduled care, Primary & Secondary care. Radiology, Stroke and Clinical Innovation Networks
Travel:
All Wales

 

Last modified: Thursday, 11 May 2017, 10:20 AM