Iain Roberts

Proffil / Profile

 

Iain Roberts
Enw:
Iain Roberts
Teitl swydd:
Arweinydd Rhaglen Genedlaethol ar gyfer Canser, Cwympiadau ac Adolygiadau Marwolaethau
Sefydliad:
1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella, Iechyd Cyhoeddus Cymru
Dull cyswllt:
e-bost; ffôn; GF; wyneb yn wyneb
Cyfeiriad e-bost:
Iain.Roberts@wales.nhs.uk
Profiad Gwella Ansawdd:
Cynghorydd Gwella IHI; Hyfforddiant gwella ansawdd; dadansoddiad o gapasiti a galw; dadansoddiad o systemau;
mesur gwelliannau; llwybrau gofal; Diagramau Sbardun; Model Torri Tir Newydd IHI; Cymunedau Ymarfer
Meysydd y GIG:
Llwybrau Gofal Canser; Gwasanaethau Gofal Canolraddol; Cleifion Allanol; Radioleg; Llwybrau Gofal Strôc; Rhyddhau cleifion o’r ysbyty;
Dylunio a gweithredu ar y cyd; Ysbytai Dydd; Gwasanaethau Nyrsys Arbenigol a Therapi
Teithio:
Cymru Gyfan
Name:
Iain Roberts
Job title:
National Programme Lead for Cancer, Falls and Mortality Reviews
Organisation:
1000 Lives Improvement Service, Public Health Wales
Method of contact:
email; phone; VC; in-person
Email address:
Iain.Roberts@wales.nhs.uk
Experience with QI:
IHI Improvement Adviser; Quality improvement training; capacity and demand analysis; systems analysis;
measurement for improvement; care pathways; Driver Diagrams, IHI Breakthrough Model, Communities of Practice
Areas of NHS application:
Cancer Care Pathways, Intermediate Care Services, Outpatients, Radiology, Stroke care pathways, Patient discharge from hospital,
Collaborative design and implementation; Day Hospitals; Specialist Nurse and Therapy services
Travel:
All Wales

 

Last modified: Wednesday, 10 May 2017, 3:49 PM