Chris Hancock

Proffil / Profile

 

 

Chris Hancock

 

Enw:
Chris Hancock
Teitl swydd:
Arweinydd Rhaglen Genedlaethol - RRAILS
Sefydliad:
1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella, Iechyd Cyhoeddus Cymru
Dull cyswllt:
e-bost; ffôn; wyneb yn wyneb
Cyfeiriad e-bost:
Christopher.Hancock2@wales.nhs.uk
Profiad Gwella Ansawdd:
Hyfforddiant gwella ansawdd; dadansoddiad o systemau; mesur gwelliannau; Ffactorau Dynol; newid ymddygiad
Meysydd y GIG:
Timau Ymateb Cyflym ysbyty cyfan a thimau bach, Clinigwyr gofal eilaidd a sylfaenol
Teithio:
Cymru Gyfan
Name:
Chris Hancock
Job title:
National Programme Lead - RRAILS
Organisation:
1000 Lives Improvement Service, Public Health Wales
Method of contact:
email; phone; in-person
Email address:
Christopher.Hancock2@wales.nhs.uk
Experience with QI:
Quality improvement training; systems analysis; measurement for improvement; Human Factors; behaviour change
Areas of NHS application:
Whole hospital and small team Rapid Response Teams, secondary and primary care clinicians
Travel:
All Wales

 

Last modified: Wednesday, 10 May 2017, 3:08 PM