Dave Hill

Proffil / Profile

Dave Hill
Enw:
Dave Hill
Teitl swydd:
Gwella Gwasanaethau & Rheolwr datblygu
Sefydliad:
1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella, Iechyd Cyhoeddus Cymru
Dull cyswllt:
e-bost; ffôn; wyneb yn wyneb
Cyfeiriad e-bost:
dave.hill2@wales.nhs.uk
Profiad Gwella Ansawdd:
Methodoleg Ddarbodus; Theori cyfyngiadau; Model ar gyfer gwella; dadansoddiad o systemau; mesur gwelliannau; Rheoli rhaglenni a phrosiectau
Meysydd y GIG:
Adran Achosion Brys; Gofal Heb Ei Drefnu; Gofal Canolraddol; Cynllunio ar gyfer rhyddhau; Gwasanaethau Strôc aciwt; Llif ysbyty; Gofal iechyd parhaus
Teithio:
Wedi’i leoli yn Wrecsam; teithio – Cymru Gyfan
Name:
Dave Hill
Job title:
Service Improvement & Development Manager
Organisation:
1000 Lives Improvement Service, Public Health Wales
Method of contact:
email; phone; in-person
Email address:
dave.hill2@wales.nhs.uk
Experience with QI:
Lean Methodology; Theory of constraints; Model for improvement; Systems analysis; Measurement for improvement; Programme and project management;
Areas of NHS application:
ED; Unscheduled Care; Intermediate Care; Discharge planning; Acute Stroke services; Hospital flow; Continuing health care;
Travel:
Based in Wrexham; travel – All Wales

 

Last modified: Wednesday, 10 May 2017, 3:09 PM