Carys Jones

Profile

Carys Jones
Enw:
Carys Jones
Teitl swydd:
Rheolwr Gwella Uwch Wasanaeth
Sefydliad:
1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella, Iechyd Cyhoeddus Cymru
Dull cyswllt:
e-bost; ffôn; wyneb yn wyneb
Cyfeiriad e-bost:
carys.jones4@wales.nhs.uk
Profiad Gwella Ansawdd:
Hyfforddiant gwella ansawdd; dadansoddiad o systemau; mesur gwelliannau; mapio prosesau; gwella llwybr;
Meysydd y GIG:
Rheoli Cyflyrau Cronig; Gwasanaeth Osgo a Symudedd; Gwasanaethau Canser; Gofal Heb Ei Drefnu; Llif Cleifion; Cynllunio; Gofal Clwyfau
Teithio:
Cymru Gyfan
Name:
Carys Jones
Job title:
Senior Service Improvement Manager
Organisation:
1000 Lives Improvement Service, Public Health Wales
Method of contact:
email; phone; in-person
Email address:
carys.jones4@wales.nhs.uk
Experience with QI:
Quality improvement training; systems analysis; measurement for improvement; process mapping; pathway improvement;
Areas of NHS application:
Chronic Conditions Management; Posture and Mobility Service; Cancer Services; Unscheduled Care; Patient Flow; Planning; Wound Care 
Travel:
All Wales

 

Last modified: Wednesday, 10 May 2017, 3:06 PM